Zaproszenie na sesję

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję na dzień 27 września 2016 roku (wtorek) na godzinę 13:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Zielińskiego w Modliborzycach XXV w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Profilaktyka po Lubelsku

          Profilaktyka jest niezwykle istotną częścią medycyny od zawsze niedoinwestowaną i zaniedbywaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

kondolencje

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla Bożeny Wielgus
z powodu śmierci Taty

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Ministerstwo Ochrony Środowiska informuje, że w latach 2016-2018 na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe ramach zadania pn.:  "Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000."

policja

W ostatnim czasie janowski sąd zastosował w czterech przypadkach środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania wobec sprawców znęcania nad rodziną.

UM Modliborzyce

Gmina Modliborzyce razem z innymi samorządami będzie się starać o pieniądze z budżetu państwa na kolejne inwestycje drogowe. Podczas sesji w poniedziałek 12 września rada miejska przyjęła uchwałę, która pozwoli na złożenie wniosku w tej sprawie przez Powiat Janowski.

KONKURS FOTO

Chwytaj chwile w obiektyw i weź udział w konkursie! Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach rozpoczyna jedenastą edycję konkursu fotograficznego. Zdjęcia można przesyłać przez kilka najbliższych tygodni.

Z podwórka na stadion tymbarku

Tak zaczynali Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Ruszają zapisy do XVII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję na dzień 12 września 2016 roku (poniedziałek) na godzinę 8:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Zielińskiego w Modliborzycach XXIV w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

FIL

Bezpłatne szkolenia w zawodzie: Elektryk, Kucharz, Pracownik remontowo – budowlany

DOFINANSOWANIE

I. Wymagane dokumenty:


• Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.