Logo KBW

Z dniem 19 lutego 2018 r., weszła w życie uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. W związku z powyższym Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu informuję o zasadach naboru kandydatów na urzędników wyborczych na terenie Miasta Zamość, Powiatu Biłgorajskiego, Powiatu Hrubieszowskiego, Powiatu Tomaszowskiego oraz Powiatu Zamojskiego.

MC

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

WSPARCIE UNIJNE

170 uczniów z gminy Modliborzyce będzie w ciągu dwóch najbliższych lat korzystać z bezpłatnych zajęć wyrównawczych i rozwijających ich umiejętności, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

kreatorzy

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 - 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 : Kształcenie ogólne.
Beneficjentem projektu jest Gmina Modliborzyce, ul. Józefa Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce

Dyktando

V Gminne Dyktando dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej o Pióro Burmistrza Modliborzyc organizowane jest z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego oraz obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

US

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim organizuje specjalne dyżury dla podatników zobowiązanych do przekazywania JPK_VAT.
Dyżury odbędą się w dniach:
- 17 lutego 2018 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00
- 24 lutego 2018 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim
zaprasza na szkolenie pn. „WTORKI Z JPK”

GUKS

Pierwszy zespół Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Modliborzyce wygrał tegoroczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Modliborzyc.

UM

Gmina Modliborzyce ma budżet na 2018 rok. W planie finansowym, który rada miejska uchwaliła we wtorek 30 stycznia, jest prawie 39 milionów 100 tysięcy złotych dochodów i około 41 milionów 750 tysięcy wydatków.

Aktywny start

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywny start!" osoby zamieszkujące województwo lubelskie, powyżej 18 r.ż., wyłącznie osoby niepełnosprawne, bezrobotne, w trudnej sytuacji materialnej (niskich dochodach w gospodarstwie) oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

akcyza

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 01 do 28 lutego 2018 roku będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za rok 2018.