kreatorzy

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 - 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 : Kształcenie ogólne.
Beneficjentem projektu jest Gmina Modliborzyce, ul. Józefa Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce

Dyktando

V Gminne Dyktando dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej o Pióro Burmistrza Modliborzyc organizowane jest z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego oraz obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

US

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim organizuje specjalne dyżury dla podatników zobowiązanych do przekazywania JPK_VAT.
Dyżury odbędą się w dniach:
- 17 lutego 2018 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00
- 24 lutego 2018 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim
zaprasza na szkolenie pn. „WTORKI Z JPK”

GUKS

Pierwszy zespół Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Modliborzyce wygrał tegoroczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Modliborzyc.

UM

Gmina Modliborzyce ma budżet na 2018 rok. W planie finansowym, który rada miejska uchwaliła we wtorek 30 stycznia, jest prawie 39 milionów 100 tysięcy złotych dochodów i około 41 milionów 750 tysięcy wydatków.

Aktywny start

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywny start!" osoby zamieszkujące województwo lubelskie, powyżej 18 r.ż., wyłącznie osoby niepełnosprawne, bezrobotne, w trudnej sytuacji materialnej (niskich dochodach w gospodarstwie) oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

akcyza

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 01 do 28 lutego 2018 roku będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za rok 2018.

SIATKOWKA

Burmistrz Modliborzyc, Gminny Organizator Sportu oraz Prezes GUKS Modliborzyce zapraszają na TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA MODLIBORZYC.

szachy

Krzysztof Woźniak wygrał pierwszy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Modliborzyc. W zawodach, które miejscowa biblioteka zorganizowała w środę 31 stycznia, rywalizowało 20 uczniów z wszystkich szkół podstawowych w gminie.

ARIMR

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim oraz Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Janowie Lubelskim informują, iż w dniu 12.02.2018 r. o godz. 10:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowiskach Pierwszych odbędzie się szkolenie dotyczące zmian w zakresie składania wniosków obszarowych na kampanię 2018, e-WniosekPlus oraz zagadnień IRZ.