sesja

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 marca 2018 roku (wtorek) na godzinę 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, XLIV w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

palmy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w Konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą oraz rozwijaniem inwencji twórczej dzieci i młodzieży szkolnej, osób indywidualnych, twórców nieprofesjonalnych.

LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Leśny Krąg” w związku z planowanymi naborami wniosków.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek) o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Domu Nauczyciela.

Ekstremalna droga krzyżowa

Zaproszenie na Ekstremalną Drogę Krzyżową z Janowa Lubelskiego do Radomyśla nad Sanem dnia 23 marca 2018 roku.
Szukaj lepszego siebie na Drodze (Pięknego) Życia.

Pióro burmistrza

Izabela Ochocka zdobyła pióro burmistrza Modliborzyc. To nagroda w piątym gminnym dyktandzie, które zorganizowała Biblioteka u Kazimierza.

szczepienia lisów

W dniach 20-30 MARCA 2018 roku na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20-30 dawek na 1 km2. Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

polska wies

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

mammografia

Niespełna połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Lubelskie

W związku z przypadającą w bieżącym roku, 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Samorząd Województwa Lubelskiego chce podkreślić rangę tego wielkiego jubileuszu organizując amatorski turniej piłki nożnej, który swoim zasięgiem obejmie województwo lubelskie.

LUW

Zarządzenie nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim.

Stypendium

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.