Sylwestrowe zabawy z fajerwerkami często kończą się tragicznie. Ofiarami nieostrożnego obchodzenia się z petardami i racami są przede wszystkim dzieci, młodzież i pijani dorośli.

pdfKumunikat.pdf

20 grudnia 2015 roku w hali sportowej Zespołu Szkół w Godziszowie Pierwszym odbył się Świąteczny Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Godziszów.

Organizatorem Mistrzostw było Powiatowe Zrzeszenie LZS, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Kraśniku i Gminy Trzydnik Duży. Przedstawicielem Organizatora był Robert Nowosad, który zaprosił nas do udziału w Turnieju, za co serdecznie dziękujemy.

Gmina Modliborzyce wciąż ma szanse wyremontować tzw. Madejówkę ze wsparciem budżetu państwa. Chce to zrobić w przyszłym roku, ale tym razem dotacja z dawnego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, nie jest pewna.

Związek Banków Polskich od kilku lat prowadzi kampanię informacyjną systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. System ten chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła. Więcej informacji na temat kampanii znajdują się na stronie: www.dokumentyzastrzezone.pl

Zarządzenie Burmistrza Modliborzyc w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję na dzień 30 grudnia 2015 roku (środa) na godzinę 12:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach XVI w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Będą działać szybciej i skuteczniej. Strażacy ochotnicy w Zarajcu w gminie Modliborzyce dostali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Druhowie odebrali go wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych w piątek 18 grudnia w Lublinie, w towarzystwie strażaków z innych jednostek, które otrzymały wsparcie Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Starosta Janowski Pan Grzegorz Pyrzyna zaprasza mieszkańców Gminy Janów Lubelski i pozostałych Gmin powiatu, będących w wieku 35 - 64 lata na bezpłatne badania, m.in. EKG, wskaźnika BMI, poziomu glukozy i cholesterolu (nie trzeba być na czczo). W przypadku złych wyników pacjenci dostaną skierowania na bezpłatne wizyty lekarskie i dalsze badania.