Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) zgodnie z art. 7 przedsiębiorca musi spełniać określone wymagania aby uzyskać zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wymagania te określają wyposażenie techniczne oraz zabiegi sanitarne i porządkowe niezbędne do świadczenia usług w podanym wyżej zakresie. Zgodnie z tymi wymaganiami na terenie Gminy Modliborzyce zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych uzyskało dwóch przedsiębiorców:


- Siatka Zbigniew Firma Usługowo-Handlowa "OLA"
Kolonia Wolica 3
23-310 Modliborzyce
Tel. (15) 8715 362


- Firma "MANIX" Skład Opału i Materiałów Budowlanych
Usługi Transportowe Marian Głąb
ul. Długa 5
23-310 Modliborzyce
Tel. (15) 8715 034