Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r.  r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Modliborzyce tworzy i prowadzi Burmistrz w postaci bazy danych. Niżej zostali wymienieni przedsiębiorcy, którzy aktualnie są wpisani do rejestru.

Każdy podmiot gospodarczy z terenu Gminy Modliborzyce jest zobowiązany do podpisania indywidualnej umowy z jedną z  niżej wymienionych firm na odbiór odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

-  EKO-KRAS Spółka z o.o.
   ul. Marii Konopnickiej 27D
   23-204 Kraśnik
   Tel. (81) 825 59 66

-  SanTa-EKO Sp. z o.o.
   ul. Portowa 24
   27-600 Sandomierz
   Tel. (15) 823 69 41

-  EKOLAND Sp.  z o.o.
   ul. Piłsudskiego 14
   23-200 Kraśnik
   Tel. (81) 825 14 89

-  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
   ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48
   23-300 Janów Lubelski
   Tel. (15) 8721 282

-  Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.
   ul. Komunalna 1
   37-450 Stalowa Wola
   Tel. (15) 842 34 11;   (15) 842 16 91

-  Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
   ul. Piłsudskiego 12/3
   23-200 Kraśnik
   Tel. 603 172 750