Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach włączyła się akcję organizowaną przez fundację „The Brigde”. „Projekt "Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach", został stworzony przez fundację The Bridge z Genewy.

Głównymi aktorami przedsięwzięcia jest polska młodzież,(…) a ma na celu zaszczepienie w młodych ludziach m.in. proekologicznych postaw.
- To projekt ONZ, który mówi o globalnych wyzwaniach i celach zrównoważonego rozwoju w formie baśniowej. Mówimy o zmianach klimatycznych, bo Polska będzie gospodarzem konferencji klimatycznej trzeci raz w ciągu dziesięciu lat - tłumaczy Adam Koniuszewski z fundacji The Bridge.

Nowy rok szkolny to także początek pracy dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach II kadencji. Druga sesja odbyła się 18 września 2018r.

Radni omówili sprawy bieżące tj. swoje uczestnictwo w akcjach „Narodowe czytanie” i „BohaterON”. Magdalena Śmietana opowiedziała o uczestnictwie przedstawicielek naszej Rady w I Lubelskim Kongresie Młodzieżowych Rad, który odbył się 14 sierpnia 2018r w Józefowie nad Wisłą. Braliśmy tam udział w szkoleniach, grach integracyjnych, panelach dyskusyjnych ale też mieliśmy okazję zaprezentować nasz autorski projekt dotyczący odblasków - „Wybieram Życie”.
Młodzieżowa Rada przygotowuje również ankietę, w której młodzież ze szkół w naszej gminie będzie mogła się wypowiedzieć co chciałaby zmienić, wprowadzić w swoim otoczeniu. Jesteśmy także w trakcie pracy nad projektem „Poznaj swojego radnego”, który, realizowany na fanpagu Młodzieżowej Rady na facebooku, przybliży wszystkim sylwetki młodych radnych.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji, we wszystkich szkołach naszej gminy, odbyły się 11 czerwca 2018r. Młodzież wybrała swoich reprezentantów do Rady, zostali nimi:

Gil Kamil, Golec Jakub, Hunicz Maciej, Kapusta Ada, Kędra Kamil, Nosal Gabriela, Pikula Beata Barbara, Sowa Hubert, Suchora Sebastian Krzysztof, Ślusarska Karolina, Śmietana Magdalena, Taradyś Filip, Wielgus Karolina, Zarzeczna Agata, Garbacz Wiktoria

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) w związku z §15 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach zzatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/96/2016 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 25 lutego 2016 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 12 kwietnia 2016 roku, poz. 1499) zwołuję pierwszą sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz 14:00 w sali konferencyjnej Biblioteki u Kazimierza. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im K. Zielińskiego w Modliborzycach.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Modliborzycach z dnia 12 czerwca 2018 roku o składzie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach II kadencji

Protokół nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Modliborzycach z ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach II kadencji z dnia 12 czerwca 2018 r.

We wtorek 29 maja w GOK w Modliborzycach odbył się finał akcji „Wybieram Życie”. O naszych odblaskach wie już coraz więcej osób. Nie byłoby tego sukcesu gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi: przewodniczący Piotr Rogoża, który podsunął Młodzieżowej Radzie pomysł, Młodzieżowa Rada, którą tę akcję od początku do końca przeprowadziła, władze samorządowe, które projekt sfinansowały, pracownicy GOK, którzy włączyli się w akcję umożliwiając nagranie, montaż i promocję spotu reklamowego, strażacy OSP Modliborzyce, którzy zapewnili bezpieczeństwo na planie i wzięli udział w nagraniu filmu i oczywiście młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Modliborzycach, która wymyśliła projekt odblasków, scenariusz filmu i wcieliła się w role aktorów.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Modliborzycach z dnia 30 maja 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach, zarządzonych na dzień 11 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Szkolnych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach, zarządzonych na dzień 11 czerwca 2018 roku.

Informacja o terminie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Informacja o numerach i granicach okręgów głosowania, wyznaczonych siedzibach Szkolnych Komisji Wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.