Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) w związku z §15 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach zzatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/96/2016 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 25 lutego 2016 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 12 kwietnia 2016 roku, poz. 1499) zwołuję pierwszą sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz 14:00 w sali konferencyjnej Biblioteki u Kazimierza. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im K. Zielińskiego w Modliborzycach.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Modliborzycach z dnia 12 czerwca 2018 roku o składzie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach II kadencji

Protokół nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Modliborzycach z ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach II kadencji z dnia 12 czerwca 2018 r.

We wtorek 29 maja w GOK w Modliborzycach odbył się finał akcji „Wybieram Życie”. O naszych odblaskach wie już coraz więcej osób. Nie byłoby tego sukcesu gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi: przewodniczący Piotr Rogoża, który podsunął Młodzieżowej Radzie pomysł, Młodzieżowa Rada, którą tę akcję od początku do końca przeprowadziła, władze samorządowe, które projekt sfinansowały, pracownicy GOK, którzy włączyli się w akcję umożliwiając nagranie, montaż i promocję spotu reklamowego, strażacy OSP Modliborzyce, którzy zapewnili bezpieczeństwo na planie i wzięli udział w nagraniu filmu i oczywiście młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Modliborzycach, która wymyśliła projekt odblasków, scenariusz filmu i wcieliła się w role aktorów.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Modliborzycach z dnia 30 maja 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach, zarządzonych na dzień 11 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Szkolnych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach, zarządzonych na dzień 11 czerwca 2018 roku.

Informacja o terminie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Informacja o numerach i granicach okręgów głosowania, wyznaczonych siedzibach Szkolnych Komisji Wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.

Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Modliborzyc z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach II kadencji

Zarządzenie nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 10 maja 2018r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach na II kadencję.