Zarządzenie nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 10 maja 2018r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach na II kadencję.

10 października o godz.14– tej w Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach odbyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Na spotkaniu podsumowaliśmy pierwszy etap akcji „Wybieram życie”.

Do tej pory zebraliśmy 111 projektów odblasków. Uważamy, że to duży sukces i bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji.
          Na sesji wybraliśmy komisję, która zdecyduje, czyja praca lub czyje prace (nie wykluczamy wyboru kilku propozycji) będą najlepsze. Komisja będzie obradowała we wtorek, 17 października o godzinie 14-tej i uznaliśmy, że do tego czasu będziemy jeszcze przyjmować Wasze propozycje. Każdy może złożyć dowolną ilość prac w dowolnej formie (opisowej, plastycznej i każdej innej). Zapraszamy wszystkich, którym przyszedł do głowy fajny pomysł i chce dołączyć do naszej akcji. Jedynym ograniczeniem jest Wasza wyobraźnia.

Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach włącza się w akcję "Bohateron. Włącz historię".

Akcja polega na wysyłaniu kartki do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Gotowe kartki są do wzięcia i wypełnienia w Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach. Akcja ta „edukuje społeczeństwo, pokazując wydarzenia z przeszłości przez pryzmat tysięcy indywidualnych historii. Nie oceniamy. Mówimy o emocjach, które towarzyszyły ludziom żyjącym w tamtych czasach i ich spojrzeniu na świat.” Szczegóły akcji na stronie https://bohateron.pl/

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego organizatorem jest Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach.

Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach zakończyła pierwszy rok pracy. Na sesji, która odbyła się 20 czerwca 2017r podsumowaliśmy nasze działania.

Od czerwca 2016 roku w naszej gminie działa Młodzieżowa Rada Miejska. Po roku działalności, jako jej przedstawiciele, możemy pochwalić się pierwszymi małymi sukcesami.

30 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Zielińskiego w Modliborzycach odbyło się drugie posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Zarządzenie nr 2/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Modliborzycach w sprawie odwołania składów osobowych Szkolnych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Modliborzycach z dnia 03 czerwca 2016 roku o skreśleniu z listy kandydatów na radnych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.