Od 16 czerwca 2014 r. istnieje możliwość ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem ?Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny?. Aktualna lista instytucji honorujących Kartę Dużej Rodziny dostępna jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach informuje, że Uchwałą Nr XXXVII/255/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. Rady Miejskiej w Modliborzycach został przyjęty do realizacji Program Osłonowy w zakresie dożywiania ?POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA? na lata 2014 -2020 w oparciu o przyjęty Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020 (Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej z 17 grudnia 2013 r., poz. 1024)

Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego.pdf
Załacznik do uchwały.pdf
Program na lata 2014 - 2020.pdf