Poświęcenie

W sobotę 13 października 2018 roku odbyło się uroczyste poświęcenie krzyża na placu, na którym dzięki staraniom mieszkańców Stojeszyna Pierwszego na czele z sołtysem p. Marianem Kucią utworzono OTWARTĄ STREFĘ AKTYWNOŚCI.

100 lat niepodległości

Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Rogoża oraz Ks. Dziekan Krzysztof Woźniak serdecznie zapraszają na koncert Macieja Miecznikowskiego pt. "WYŚPIEWAĆ 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI". Koncert odbędzie się w Kościele Parafialnym w Brzezinach 28 października o godz. 18:00

papież

Już w ten wtorek tj.16 października 2018 r. będziemy obchodzić święto 40-lecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II. 
Uroczystości rozpoczną się mszą św. o g.16.30 w Kościele Parafialnym w Modliborzycach. 

Aktywni

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni od zaraz!”, który skierowany jest do osób wykluczonych (w tym dotknięte ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 25-ciu gmin woj. lubelskiego, w tym w szczególności:

 Osoby pozostające bez zatrudnienia,

 Osoby bezrobotne z III profilu,

 Osoby o niskich kwalifikacjach,

 Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),

 Osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włącz społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

złote gody

"Świadomi praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny....." - te słowa 50 lat temu wygłosiło 27 par z miasta i gminy Modliborzyce.

Wybory Samorządowe 2018

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Modliborzycach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Modliborzycach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13

przemyśł

6 października 2018 r. nauczyciele i pracownicy szkół Gminy Modliborzyce postanowili wspólnie spędzić piękny jesienny dzień.

Judo team

5-6 października w Ośrodku Sportu i Rekreacji Praga-Południe m.st. Warszawy odbyły się 62 Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Judo. Reprezentujący barwy Judo Team Modliborzyce trener Sebastian Rogoża bilansem 2 wygranych i 2 przegranych walk uplasował się tuż za podium zajmując V miejsce w kat. wagowej do 60 kg.

CWR

Chcesz odzyskać kontrolę nad własnym życiem? Potrzebujesz wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych? Pragniesz aby twoja rodzina funkcjonowała zdrowo i harmonijnie? Nie czekaj! Zgłoś się już dziś i bezpłatnie skorzystaj ze wsparcia w jednym z naszych Centrów.

Wybory Samorządowe 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie II w sprawie zmiany w składzie  Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 w  Modliborzycach.