Apel

Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że zgłaszane do Inspekcji Weterynaryjnej padłe dziki są układane w workach przy drogach w celu odbioru przez zakłady utylizacyjne.
Takie dziki są oblane środkiem dezynfekcyjnym, oznakowane farbą, środkami odstraszającymi zwierzęta i stanowią materiał zakaźny.
Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje, by NIE DOTYKAĆ, NIE OTWIERAĆ i NIE PRZEMIESZCZAĆ worków z padłymi dzikami.

sesja

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 marca 2018 roku (wtorek) na godzinę 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, XLIV w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

palmy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w Konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą oraz rozwijaniem inwencji twórczej dzieci i młodzieży szkolnej, osób indywidualnych, twórców nieprofesjonalnych.

LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Leśny Krąg” w związku z planowanymi naborami wniosków.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek) o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Domu Nauczyciela.

Ekstremalna droga krzyżowa

Zaproszenie na Ekstremalną Drogę Krzyżową z Janowa Lubelskiego do Radomyśla nad Sanem dnia 23 marca 2018 roku.
Szukaj lepszego siebie na Drodze (Pięknego) Życia.

Pióro burmistrza

Izabela Ochocka zdobyła pióro burmistrza Modliborzyc. To nagroda w piątym gminnym dyktandzie, które zorganizowała Biblioteka u Kazimierza.

szczepienia lisów

W dniach 20-30 MARCA 2018 roku na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20-30 dawek na 1 km2. Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

polska wies

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

mammografia

Niespełna połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia.