zjazd pszczelarzy

Gminne Koło Pszczelarzy w Modliborzycach zaprasza na V Regionalny Zjazd Pszczelarzy, który odbędzie się 3 czerwca 2018 roku w Wierzchowiskach Pierwszych.

sesja

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 maja 2018 roku (wtorek) na godzinę 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, XLV w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

kpp

Drodzy Mieszkańcy
Posterunek Policji w Modliborzycach informuje, że po zdiagnozowaniu zagrożenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej nanoszonym sygnałem występującym na terenie Miasta i Gminy Modliborzyce są zdarzenia dotyczące wykroczeń, między innymi: nieprawidłowego parkowania, przekraczania dozwolonej prędkości oraz spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.

dkk

Filia Biblioteczna w Stojeszynie Pierwszym Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki zapraszają na spotkanie autorskie z Zuzanną Orlińską autorką i ilustratorką książek dla dzieci i młodzieży

Harmonijki

21 wykonawców, w tym kilku debiutantów, zaprezentowało się podczas 17. Wojewódzkiego Przeglądu Muzykujących na Harmonijkach Ustnych w Modliborzycach.

Azbest

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego",

Narodowe czytanie

Zespół Szkół w Modliborzycach już rozpoczął Narodowe Czytanie. Akcja tradycyjnie odbędzie się we wrześniu, ale w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i zgodnie z apelem prezydenta Andrzeja Dudy, tym razem jest organizowana przez cały rok.

kowr

W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, na mocy której KOWR zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

FIL

Fundacja Inicjatyw Lokalnych prowadzi nabór na kurs: Przedłużanie i stylizacja paznokci.
Termin: 21 maja - 1 czerwca 2018 r.

GMINA MODLIBORZYCE

Mieszkańcy gminy Modliborzyce będą mieć więcej miejsc do zabawy i aktywnego wypoczynku. W ciągu niepełna pięciu miesięcy takie obiekty powstaną w sześciu miejscowościach, a część pieniędzy na ten cel gmina pozyskała z budżetu państwa.