SESJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 2018, poz. 994 z póź. zm) zwołuję na dzień 04 grudnia 2018 roku (wtorek) na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, II w bieżącej kadencji Sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach. 

GOPS

W dniu 23.11.2018r. jedna z rodzin z terenu naszej gminy ucierpiała w wyniku pożaru budynku mieszkalnego.
W związku z powyższym apelujemy do wszystkich osób dobrej woli o wsparcie poszkodowanej rodziny.

VIII kadencja

W czwartek 22 listopada rozpoczęła się nowa kadencja Rady Miejskiej w Modliborzycach i burmistrza Witolda Kowalika. Oprócz złożenia ślubowania, na pierwszej sesji radni odebrali zaświadczenia o wyborze i wybrali prezydium rady.

ostatnia sesja

Rada Miejska w Modliborzycach zakończyła pracę w mijającej kadencji. W ostatnich obradach, które odbyły się w środę 14 listopada, oprócz radnych wzięła udział liczna grupa sołtysów, przedstawicieli jednostek samorządowych i innych gości.

SESJA

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) w związku
z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 09 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2018-2023 w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku, zawiadamiam, że pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Modliborzycach, odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

Bieg mikołajkowy

Serdecznie zapraszamy do udziały w III Charytatywnym Biegu Mikołajkowym.
Start 2 grudnia 2018r. o godz. 13:00 na rynku w Modliborzycach.

HDK

Serdecznie zapraszamy na kolejną akcję Honorowego Oddawania Krwi w Modliborzycach. 
Miejsce: Plac przy posterunku Policji w Modliborzycach
Data: 30 -11 -2018 r. od godz. 9.00

pies

Mamy do oddania w dobre ręce pieska, który trafił do nas w ubiegłym tygodniu, jest to kilkutygodniowy piesek, który jest bardzo samodzielny i pogodny. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 158715079 lub 158717151.

Kreatorzy

29 października 2018 roku uczniowie ze szkół w Gminie Modliborzyce uczestniczyli w dwóch wyjazdach edukacyjnych w ramach projektu „Młodzi Kreatorzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

100 lat niepodleglości

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z obchodów uroczystości 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

e-ZLA

Od 1 grudnia 2018 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej (e-ZLA).
Wystawienie e-ZLA trwa tylko chwilę, bo system podpowiada lekarzowi większość danych.

sesja

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 14 listopada 2018 roku (środa) na godzinę 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach LII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.