Drukuj
Kategoria: Zasiłek pielęgnacyjny
Odsłony: 10344

- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej powyżej 16-tego roku życia legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała przez ukończeniem 21 roku życia,
- osobie powyżej 16-tego roku życia posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym,
- osobie która ukończyła 75 lat,

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?

Do wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:


W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający zasiłek pielęgnacyjny ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.