Drukuj
Kategoria: Zasiłek rodzinny i dodatki
Odsłony: 11697

Zasiłek rodzinny:

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka:

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego:

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji:

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania:

1. wynosi 69,00 zł miesięcznie i przyznawany jest gdy dziecko podejmuje naukę poza miejscem zamieszkania i dojeżdża do miejscowości w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej,

2. wynosi 113,00 zł miesięcznie i przyznawany jest gdy dziecko podejmuje naukę poza miejscem zamieszkania i w związku z tym zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,