Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego uregulowane jest następującymi aktami prawnymi:

  1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)