Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego uregulowane jest następującymi aktami prawnymi:

  1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.)