Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,09 zł/miesiąc,
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,40 zł/ miesiąc,
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,48 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiaca z góry.( z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).