WERSJA POLSKAENGLISH VERSION
Podsumowanie projektu.pdfThe summary of the project.pdf

 

 

 


 

12 października 2015 r. w Modliborzycach odbyło się seminarium podsumowujące projekt "Agresji i przemocy mówię STOP" z udziałem Pani Krystyny Wyrwickiej - Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, Pani Marzeny Bartosiewicz - Zastępcy Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, przedstawicieli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, powiatowych i gminnych instytucji administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie w seminarium uczestniczyło ponad 60 osób. 

WERSJA POLSKAENGLISH VERSION
Żółta kartka.pdfYellow card.pdf

 

 

WERSJA POLSKAENGLISH VERSION
informator.pdfinformer.pdf

 

 

WERSJA POLSKAENGLISH VERSION
działania projektowe.pdfproject activities.pdf

 

 

"AGRESJI I PRZEMOCY MÓWIĘ STOP"

Program PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014


 

Nawiązując do poprzednich informacji chcemy się podzielić się kolejnymi działaniami podejmowanymi w ramach realizacji w/w projektu.

We wrześniu 2014 r. trzy szkoły z terenu naszej gminy wytypowały po jednej grupie dzieci do udziału w projekcie. Pierwsze spotkania z rehabilitantem miały na celu edukację z zakresu wad postawy, naukę przyjmowania prawidłowej pozycji podczas nauki oraz zajęć domowych, uświadomienie zagrożeń wynikających z przyjmowania nieprawidłowej pozycji podczas zajęć lekcyjnych oraz domowych, wykazanie konieczności badania i autokontroli ustawienia własnego ciała. Dzieci miały możliwość na własne oczy zobaczyć i dotknąć model kręgosłupa, nauczyć się prostych ćwiczeń przy użyciu piłki czy taśmy rehabilitacyjnej oraz zbadać stopy przy pomocy podoskopu. Od października rozpoczął się cykl zajęć promujących wśród dzieci postawy antyprzemocowe. Uczniowie poprzez zabawę uczą się rozpoznawać własne emocje i radzić sobie z negatywnymi uczuciami. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

HARMONOGRAM  DYŻURÓW

W PUNKCIE PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

Program PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014


GMINA MODLIBORZYCE W CZOŁÓWCE

Projekt złożony przez Burmistrza Modliborzyc pn. "AGRESJI I PRZEMOCY MÓWIĘ STOP" o którym wspominaliśmy w poprzednim numerze "Wieści Gminnych" uplasował się w czołówce najwyżej ocenionych programów, jako jeden z nielicznych otrzymał maksymalną ilość punktów. Tylko cztery projekty w skali kraju uzyskały tak wysoką notę.

Program PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014


Gmina Modliborzyce rozpoczyna realizację projektu pn. "AGRESJI I PRZEMOCY MÓWIĘ STOP" w ramach Funduszu Małych Grantów w Programie PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć".

Program PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014


 

"Agresji i przemocy mówię STOP" projekt realizowany w ramach Programu PL14 "Przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Wg statystyk policyjnych i danych GOPS problem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Modliborzyce ma tendencję rosnącą. Proponowany projekt wychodzi naprzeciw lokalnym potrzebom w postaci bezpłatnej i profesjonalnej oferty pomocy na poziomie indywidualnym i grupowym, usprawniającej system wsparcia. Rozwój działań profilaktycznych i wsparcie infrastrukturalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu regionalnym i lokalnym przyczyni się do osiągnięcia celu głównego czyli zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie.