Program PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014


Gmina Modliborzyce rozpoczyna realizację projektu pn. "AGRESJI I PRZEMOCY MÓWIĘ STOP" w ramach Funduszu Małych Grantów w Programie PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć".

 

Wg statystyk policyjnych i danych GOPS problem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Modliborzyce ma tendencję rosnącą. Proponowany projekt wychodzi naprzeciw lokalnym potrzebom w postaci bezpłatnej i profesjonalnej oferty pomocy na poziomie indywidualnym i grupowym, usprawniającej system wsparcia. Rozwój działań profilaktycznych oraz wsparcie infrastrukturalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu regionalnym i lokalnym przyczyni się do osiągnięcia celu, czyli zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie.
Osobom potrzebującym pomocy w omawianym zakresie oferujemy wsparcie w postaci specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego. Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) czynny będzie od września 2014 roku. Ponadto proponujemy udział w zajęciach grupowych organizowanych dla dzieci, młodzieży, kobiet oraz osób starszych.
Zapraszamy również do współpracy liderów społecznych w zakresie promocji i profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Bliższych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, tel. nr 15 87 15 108.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Koordynator

english version