Program PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014


GMINA MODLIBORZYCE W CZOŁÓWCE

Projekt złożony przez Burmistrza Modliborzyc pn. "AGRESJI I PRZEMOCY MÓWIĘ STOP" o którym wspominaliśmy w poprzednim numerze "Wieści Gminnych" uplasował się w czołówce najwyżej ocenionych programów, jako jeden z nielicznych otrzymał maksymalną ilość punktów. Tylko cztery projekty w skali kraju uzyskały tak wysoką notę.

 Część działań zaplanowanych na okres letni już dobiegło końca. W okresie wakacyjnym zorganizowano zajęcia dla dwóch grup młodzieżowych ? muzycznej i sportowej. Zależało nam na tym aby stworzyć naszej młodzieży możliwość twórczego spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie różnych uzdolnień w tym muzycznych i sportowych, a poprzez to na promowaniu postaw antyprzemocowych, kształtowaniu umiejętności rozpoznawania własnych emocji i naukę asertywności. Spotkania odbywały się jeden raz w tygodniu.

Grupa muzyczna oprócz zajęć w swoim środowisku doskonaliła umiejętności pod okiem profesjonalistów podczas trzydniowych zajęć wyjazdowych w Józefowie. Młodzież zaprezentowała się koncertując w plenerze na józefowskim rynku a także podczas Dożynek Powiatowych w Modliborzycach. Obydwa występy zyskały duży aplauz publiczności.

Grupie sportowej natomiast niezapomnianych wrażeń dostarczył wyjazd na mecz piłkarski na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniu 16 sierpnia br. Dodać należy, że w tym dniu rozegrał się "Super Mecz" Real Madryt zagrał z włoską drużyną Fiorentina.

Przypominamy również, że w ramach w/w projektu prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet i seniorów, a od września w każdą środę w godzinach od 13.oo do 15.oo czynny jest Punkt Poradnictwa Specjalistycznego oferujący poradnictwo rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, socjalne i prawne. Chwilowo Punkt mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, zaś od grudnia bieżącego roku w Świetlicy przy Urzędzie.

Osoby potrzebujące pomocy lub zainteresowane tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapraszamy do skorzystania z oferowanego wsparcia.

Bliższych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, tel. nr 15 87 15 108.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

ENGLISH VERSION

Koordynator

GALERIA ZDJĘĆ


MŁODZIEŻOWA GRUPA MUZYCZNAMŁODZIEŻOWA GRUPA SPORTOWA