"AGRESJI I PRZEMOCY MÓWIĘ STOP"

Program PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014


 

Nawiązując do poprzednich informacji chcemy się podzielić się kolejnymi działaniami podejmowanymi w ramach realizacji w/w projektu.

We wrześniu 2014 r. trzy szkoły z terenu naszej gminy wytypowały po jednej grupie dzieci do udziału w projekcie. Pierwsze spotkania z rehabilitantem miały na celu edukację z zakresu wad postawy, naukę przyjmowania prawidłowej pozycji podczas nauki oraz zajęć domowych, uświadomienie zagrożeń wynikających z przyjmowania nieprawidłowej pozycji podczas zajęć lekcyjnych oraz domowych, wykazanie konieczności badania i autokontroli ustawienia własnego ciała. Dzieci miały możliwość na własne oczy zobaczyć i dotknąć model kręgosłupa, nauczyć się prostych ćwiczeń przy użyciu piłki czy taśmy rehabilitacyjnej oraz zbadać stopy przy pomocy podoskopu. Od października rozpoczął się cykl zajęć promujących wśród dzieci postawy antyprzemocowe. Uczniowie poprzez zabawę uczą się rozpoznawać własne emocje i radzić sobie z negatywnymi uczuciami. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

 

Również raz w miesiącu spotyka się grupa wsparcia dla kobiet i seniorów. Dodatkowo jesienią 2014 r. uczestnicy projektu mogli skorzystać z treningu relaksacyjno-kompensacyjnego z aromaterapią oraz poradnictwa indywidualnego.

W październiku 2014 r. w ramach integracji seniorów zorganizowano wycieczkę do Łańcuta podczas której zwiedzano zamek wraz z powozownią i storczykanią. Pomimo deszczowej pogody było bardzo sympatycznie i wszystkim dopisywały humory.

Przypominamy, że raz w tygodniu w każdą środę czynny jest Punkt Poradnictwa Specjalistycznego oferujący bezpłatne poradnictwo rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, socjalne i prawne.

Bliższych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, tel. nr 15 87 15 108.

ENGLISH VERSION