12 października 2015 r. w Modliborzycach odbyło się seminarium podsumowujące projekt "Agresji i przemocy mówię STOP" z udziałem Pani Krystyny Wyrwickiej - Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, Pani Marzeny Bartosiewicz - Zastępcy Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, przedstawicieli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, powiatowych i gminnych instytucji administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie w seminarium uczestniczyło ponad 60 osób. 

Seminarium podsumowujące.pdfProgram seminarium.pdf

 

Galeria zdjęć