Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach informuje, że w roku 2013 po raz kolejny realizuje projekt pod nazwą: ,,Milczenie nie zawsze jest złotem? w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie?.

W ramach programu prowadzony jest Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Modliborzycach. Tworzone są również dwie grupy samopomocowe jedna dla kobiet w wieku od 18 do 64 lat, druga dla osób starszych powyżej 64 roku życia - zachęcamy do udziału. Ważną cechą charakterystyczną dla grup samopomocowych jest jednorodność ponieważ składają się one z osób z podobnymi problemami oraz z dużym bagażem doświadczeń. Liczymy na to, że efektem spotkań będzie wytworzenie nowego układu relacji w środowisku rodzinnym oraz społecznym opartym na zrozumieniu i wzajemnym szacunku.

Informujemy, iż wszyscy zainteresowani mogą BEZPŁATNIE korzystać z proponowanych form wsparcia. Punkt Poradnictwa Specjalistycznego czynny od sierpnia do grudnia 2013 r. w każdy wtorek w godz. od 1610 do 1740.

Spotkania grup samopomocowych - 1x w miesiącu od sierpnia do grudnia 2013 r. w terminach uzgodnionych z uczestnikami programu.

ZAPRASZAMY!

Bliższych informacji można uzyskać u koordynatora programu pod numerem tel. (15) 87-15-108

Opr. Paulina Ż.