Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Modliborzycach

"Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem"-projekt systemowy współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


 PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL w 2014 r. 

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach po raz siódmy realizował projekt systemowy pod nazwą "Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Modliborzycach

"Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem"- projekt systemowy współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W ramach procedury rozeznania rynku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach zaprasza do składania ofert na usługi doradcy zawodowego

Doradca zawodowy.pdf

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Modliborzycach

Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem- projekt systemowy współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


W ramach procedury rozeznania rynku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi trenera (przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych)

Usługa trenera.pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Modliborzycach

"Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem"- projekt systemowy współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

VII EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO


Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo, zatrudnioną w tym rolnikiem, korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkującą na terenie Gminy Modliborzyce i chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności społeczne oraz poznać ciekawych ludzi ten projekt jest dla CIEBIE.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Modliborzycach

"Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem"- projekt systemowy współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL w 2013 r.

Dobiega końca tegoroczna edycja projektu systemowego pn. "Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1.

"Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem"- projekt systemowy współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Nawiązując do wcześniejszych informacji dotyczących realizacji programu "Ośrodek Pomocy Społecznej Twoim Partnerem" pragniemy podzielić się z Państwem naszymi spostrzeżeniami. Już od początku bieżącego roku prowadziliśmy rozmowy z klientami OPS-u robiąc rozeznanie co do ich możliwości w zakresie podjęcia działań w celu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy. Zadanie pozornie wydaje się łatwe. Ośrodek finansuje  kurs, wyżywienie, ściąga specjalistów jak najbliżej miejsca zamieszkania by uczestnicy nie musieli dojeżdżać do odległych miejscowości a na dodatek przewidziany jest drobny zasiłek ponieważ w tym czasie kursant nie ma możliwości dorobić na utrzymanie rodziny.  Jednak uczestnik musi dać coś w zamian. Musi podjąć na piśmie zobowiązania z których należy się wywiązać, a przede wszystkim wykazać duże zaangażowanie, zdyscyplinowanie i aktywność na wielogodzinnych zajęciach trwających kilka tygodni a nawet miesięcy.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Modliborzycach

"Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem"- projekt systemowy współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

VI edycja projektu systemowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach w roku 2013 po raz szósty przystąpił do realizacji projektu systemowego pod nazwą "Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", współfinansowanego z Unii Europejskiej.