Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Modliborzycach

"Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem"-projekt systemowy współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


 PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL w 2014 r. 

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach po raz siódmy realizował projekt systemowy pod nazwą "Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

 

podsumowanie projektu.pdf

GALERIE ZDJĘĆ