Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Modliborzycach

Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem- projekt systemowy współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


W ramach procedury rozeznania rynku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi trenera (przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych)

Usługa trenera.pdf