Schematom STOP!

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku - pilotaż

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim, jako Lider rozpoczyna realizację projektu ?Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy ? pilotaż?

Głównym celem pilotażu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

SCHEMATOM STOP.pdf