Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Modliborzycach informuje o następujących możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia przez osoby doświadczające przemocy w rodzinie:

Gmina Modliborzyce informuje, że MINISTERSTWO Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę informatyczną pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujących przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informację na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach pilnie poszukuje osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w środowisku domowym.

PANIE BURMISTRZU

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Waszej Ukochanej CÓRKI.

Składamy
PANU, PAŃSKIEJ ŻONIE I CAŁEJ RODZINIE wyrazy szczerego współczucia.

Łączymy się z Wami w bólu i modlitwie.
Niech Bóg ma Was w opiece i da Wam dużo siły.

Kierownik i pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach informuje, że w dniu 1 października 2019 roku ( wtorek) w godzinach pracy od 8:00 do 16:50 mogą wystąpić trudności w połączeniu się telefonicznym z Ośrodkiem do numerów telefonu 15 8715 108 oraz telefonu 15 8717 155
Przyczyną braku połączeń będzie naprawa, konserwacja i modernizacja centralki telefonicznej i aparatów telefonicznych.
ZA UTRUDNIENIA W POŁĄCZENIACH WSZYSTKICH INTERESANTÓW PRZEPRASZAMY.

 Bożena Skowrońska
Kierownik

Projekt „Milczenie nie zawsze jest złotem” jest w trakcie realizacji a część działań zaplanowanych na okres letni już dobiegła końca.
Od czerwca 2019 r. systematycznie - raz w miesiącu spotykają się trzy grupy samopomocowe seniorów. Warsztaty prowadzone przez prawnika i psychologa ukierunkowane są m.in. na edukację w zakresie: rozpoznawania zagrożeń w tym zjawiska przemocy, bezpieczeństwa, komunikacji międzyludzkiej i asertywności.

Od czerwca 2019 r. rusza projekt „Milczenie nie zawsze jest złotem” realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2019. Wnioskodawcą jest Gmina Modliborzyce a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MODLIBORZYCE NA LATA 2016-2025” ZA ROK 2018 oraz PLAN NA 2019 ROK

Środowiskowy Dom Samopomocy jest powiatowym ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym dla osób, które ze względu na stan zdrowia psychicznego mają poważne trudności w życiu codziennym.
Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 16:00 jest przeznaczony dla 37 uczestników mieszkańców powiatu janowskiego.