Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach poszukuje osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych w środowisku domowym.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach poszukuje osób do świadczenia usługi asystenta rodziny.

Kierownik GOPS w Modliborzycach poszukuje osób do świadczenia usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka.

500+

Burmistrz Modliborzyc zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące programu „RODZINA 500 PLUS”, które odbędzie się dnia:

Rządowy program „Rodzina 500 +” ma za zadanie pomóc w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokajaniem potrzeb życiowych oraz wychowywaniem dziecka.

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości opieki ze strony rodziców. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju, wzrastania w atmosferze spokoju, miłości, akceptacji i bezpieczeństwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach włączając się w międzynarodową kampanię "16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet", która prowadzona jest w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2015r. informuje, iż w tych dniach w tutejszym Ośrodku można uzyskać pomoc i porady dotyczące przeciwdziałania przemocy:
- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 9.30.
- we wtorki w godzinach od 14.00 do 16.50.

Nadchodzący okres zimowy skłania nas, aby po raz kolejny zwrócić się do Państwa z apelem o aktywną postawę i zaangażowanie wszystkich mieszkańców Gminy Modliborzyce w celu uniknięcia zagrożeń i negatywnych skutków tej zimy.
W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na sytuację osób bezdomnych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych, w podeszłym wieku i innych, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą okres zimowy. Odwiedźmy ich, zapytajmy i sprawdźmy czy dobrze się czują, czy w ich domach jest ciepło.