Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach prowadzi nabór osób chętnych do udziału w projekcie pn. „Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie dla NEET’s”.

Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach"

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach poszukuje osób chętnych do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku domowym.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach poszukuje osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych w środowisku domowym.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach poszukuje osób do świadczenia usługi asystenta rodziny.

Kierownik GOPS w Modliborzycach poszukuje osób do świadczenia usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka.