Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach poszukuje osób chętnych do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku domowym.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach poszukuje osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych w środowisku domowym.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach poszukuje osób do świadczenia usługi asystenta rodziny.

Kierownik GOPS w Modliborzycach poszukuje osób do świadczenia usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka.

500+

Burmistrz Modliborzyc zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące programu „RODZINA 500 PLUS”, które odbędzie się dnia:

Rządowy program „Rodzina 500 +” ma za zadanie pomóc w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokajaniem potrzeb życiowych oraz wychowywaniem dziecka.

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości opieki ze strony rodziców. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju, wzrastania w atmosferze spokoju, miłości, akceptacji i bezpieczeństwa.