Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach"