Wniosek o świadczenie z programu ,,Dobry start” 300 dla ucznia.

Termin złożenia wniosku to:

- od 1 lipca 2018 roku drogą elektroniczną
- od 1 sierpnia 2018 roku w formie papierowej.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” jest ustalane na okres od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.
Termin złożenia wniosku to:

- od 1 lipca 2018 roku drogą elektroniczną
- od 1 sierpnia 2018 roku w formie papierowej.

Prawo do świadczeń rodzinnych jest ustalane na okres od 1 listopada danego roku do 31 października kolejnego roku.

Termin złożenia wniosku to:

- od 1 lipca 2018 roku drogą elektroniczną
- od 1 sierpnia 2018 roku w formie papierowej.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ustalane na okres od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

Termin złożenia wniosku to:

- od 1 lipca 2018 roku drogą elektroniczną
- od 1 sierpnia 2018 roku w formie papierowej.