Drukuj
Kategoria: Informacje ogólne
Odsłony: 866

Powstanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach jest bezpośrednio związana z okresem transformacji w Polsce, czyli przemianami politycznymi, gospodarczymi i ekonomicznymi. W roku 1990 pomoc społeczna została przesunięta z resortu zdrowia do resortu pracy i polityki społecznej. Pracownicy socjalni (2 osoby) dotychczas podlegający Zakładom Opieki Zdrowotnej tj. Ośrodka Zdrowia w Modliborzycach- zostali zatrudnieni w urzędzie gminy.
Uchwałą Nr XI/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Modliborzycach z dnia 14 marca 1990 r. powołano jednostkę budżetową Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach, Porozumieniem z dnia 2 maja 1990 roku Naczelnik Gminy Modliborzyce powierzył kierownikowi - Pani Irminie Kobylarz zadania z zakresu pomocy społecznej.