Zarządzenie nr 3/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach z dnia 18 marca 2021 w sprawie odwołania i powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.