Postęp technologiczny na przestrzeni ostatnich lat jest błyskawiczny. Ma to ogromny wpływ na życie szczególnie młodych pokoleń, zmieniając je nie do poznania. Wystarczy zapytać obecnych pięćdziesięcio- czy czterdziesto-, ba nawet trzydziestokilkulatków jak to było w czasach ich dzieciństwa. Opowieści często są trudne do zrozumienia przez przedstawicieli najmłodszych pokoleń: "Jak to, nie miałeś komputera ani nawet smartfona?!", "To nie możliwe, że były tylko dwa kanały w telewizji.", "Programy zaczynały się od 15.00?!" itd.
          Prawdziwa przygoda z telefonami komórkowymi zaczęła się dla nas w latach dziewięćdziesiątych. Smartfony są obecne na rynku jakiś czas, ale jeszcze w 2011 roku korzystało z nich jedynie 14% internautów. Obecnie cieszą się ogromną popularnością. Liczba kanałów telewizyjnych dostępnych w języku polskim niedawno przekroczyła okrągłą liczbę stu. Jeszcze trzy lata temu - była ona dokładnie dwa razy mniejsza. Wiele wskazuje na to, że ten gwałtowny rozwój technologiczny będzie trwał dalej. Pokolenia starsze jakoś sobie z tym poradzą, ale jaki wpływ będzie to miało na dzieci i młodzież? Czy mamy się z tego tylko cieszyć? Czy powinno to wzbudzać w nas niepokój, albo przynajmniej wzmagać naszą czujność?

          Kuratorzy sądowi realizują w środowisku swoich podopiecznych zadania związane z wykonywaniem orzeczeń sądu o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. Zarówno w sprawach karnych, jak i w sprawach rodzinnych i nieletnich, rola kuratorskiej służby sądowej jest dla skutecznego wprowadzania w życie orzeczeń sądowych bardzo ważna.Kurator sądowy nie jest organem ścigania czy organem interwencyjnym. Swoje zadania wykonuje wyłącznie w oparciu o przepisy prawa, a jego obowiązki służbowe wynikają m.in. z KKW, ustawy o kuratorach sądowych oraz rozporządzeń.
          Szczególna rola pomocy rodzinie przypada kuratorom rodzinnym. Kurator rodzinny wykonuje swoje zadania w środowisku podopiecznych. Zajmowanie się przemocą domową wymaga zarówno wnikliwego zrozumienia złożoności zjawisk występujących w życiu rodziny jak i szczególnej troski i rozwagi w trakcie podjęcia interwencji. Przemoc w rodzinie przyjmuje różne formy- od przemocy fizycznej, takiej jak klaps, uderzenie, kopanie i bicie po znęcanie się psychiczne, zastraszanie, ciągłe poniżanie oraz różne zachowanie kontrolujące, jak izolacja osoby od przyjaciół i rodziny czy nawet śledzenie.

Słowo „uzależniony” kojarzy się przede wszystkim z człowiekiem nadużywającym alkohol. Pamiętać jednak należy, iż poza substancjami, które mogą uzależnić tj. narkotyki, alkohol, papierosy, leki, są również działania typu: hazard, zakupy, praca, komputer czy telefon, a w nich np. gry i portale społecznościowe. Mimo, iż na pierwszy rzut oka różnice w ww. formach są wielkie, schemat choroby jest dość podobny. Zaczyna się od sporadycznego, okazjonalnego stosowania danej substancji, czy wykonywania jakiejś czynności. Z czasem dochodzi do stopniowego, niekontrolowanego zwiększania częstotliwości, po przymus i silną wewnętrzną potrzebę podejmowania określonych działań. Stwierdzenie, że pije się dla przyjemności, sięga po narkotyki i dopalacze, bo jest to modne, przesiaduje przed komputerem wielu godzin z nudów lub ciekawości, często są dalekie od rzeczywistości, gdyż osoby chore piją, palą, grają, bo muszą i nie potrafią przestać. Silne pragnienie czy poczucie przymusu zażycia substancji lub wykonywania czynności są pierwszym z objawów diagnozy choroby zwanej uzależnieniem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Piłsudskiego 63 

23-310 Modliborzyce 
tel. 15 87 15 108 lub 15 87 17 155

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Modliborzycach:

Bożena Skowrońska- Przewodniczący Zespołu - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Irena Błojda- Zastępca Przewodniczącego Zespołu - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii
Rafał Biżek- przedstawiciel Posterunku Policji w Modliborzycach
Anna Śmit- przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lub.
Joanna Ziółkowska- przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Janowie Lub.
Urszula Studzińska- przedstawiciel Poradni Leczenia Uzależnień w Janowie Lub.
Teresa Łoszak- przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach
Emilia Łukasik- przedstawiciel Zespołu Szkół w Modliborzycach
Barbara Dudek- przedstawiciel Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym
Katarzyna Jaskowska- przedstawiciel Zespołu Szkół Zespół w Wierzchowiskach Drugich
Zenobia Trójczak- Stowarzyszenie Sanna w Modliborzycach
Bożena Nosal- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach