Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości na temat szkodliwości palenia papierosów. Większość ludzi słyszało o złym wpływie palenia tytoniu na nasz organizm. Zarówno palenie czynne jak i bierne niesie za sobą wiele niepożądanych skutków ubocznych. Naukowcy są w stanie wyodrębnić około 70 związków rakotwórczych występujących w papierosach. Według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer) 16 z tych związków kwalifikuje się do grupy pierwszej, czyli takiej o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Wiadomo również, że zawarta w papierosach nikotyna jest substancją nie tylko trującą ale również uzależniającą. Dlatego tak trudno palaczom jest rzucić ten nałóg.

          Postęp technologiczny na przestrzeni ostatnich lat jest błyskawiczny. Ma to ogromny wpływ na życie szczególnie młodych pokoleń, zmieniając je nie do poznania. Wystarczy zapytać obecnych pięćdziesięcio- czy czterdziesto-, ba nawet trzydziestokilkulatków jak to było w czasach ich dzieciństwa. Opowieści często są trudne do zrozumienia przez przedstawicieli najmłodszych pokoleń: "Jak to, nie miałeś komputera ani nawet smartfona?!", "To nie możliwe, że były tylko dwa kanały w telewizji.", "Programy zaczynały się od 15.00?!" itd.
          Prawdziwa przygoda z telefonami komórkowymi zaczęła się dla nas w latach dziewięćdziesiątych. Smartfony są obecne na rynku jakiś czas, ale jeszcze w 2011 roku korzystało z nich jedynie 14% internautów. Obecnie cieszą się ogromną popularnością. Liczba kanałów telewizyjnych dostępnych w języku polskim niedawno przekroczyła okrągłą liczbę stu. Jeszcze trzy lata temu - była ona dokładnie dwa razy mniejsza. Wiele wskazuje na to, że ten gwałtowny rozwój technologiczny będzie trwał dalej. Pokolenia starsze jakoś sobie z tym poradzą, ale jaki wpływ będzie to miało na dzieci i młodzież? Czy mamy się z tego tylko cieszyć? Czy powinno to wzbudzać w nas niepokój, albo przynajmniej wzmagać naszą czujność?

          Kuratorzy sądowi realizują w środowisku swoich podopiecznych zadania związane z wykonywaniem orzeczeń sądu o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. Zarówno w sprawach karnych, jak i w sprawach rodzinnych i nieletnich, rola kuratorskiej służby sądowej jest dla skutecznego wprowadzania w życie orzeczeń sądowych bardzo ważna.Kurator sądowy nie jest organem ścigania czy organem interwencyjnym. Swoje zadania wykonuje wyłącznie w oparciu o przepisy prawa, a jego obowiązki służbowe wynikają m.in. z KKW, ustawy o kuratorach sądowych oraz rozporządzeń.
          Szczególna rola pomocy rodzinie przypada kuratorom rodzinnym. Kurator rodzinny wykonuje swoje zadania w środowisku podopiecznych. Zajmowanie się przemocą domową wymaga zarówno wnikliwego zrozumienia złożoności zjawisk występujących w życiu rodziny jak i szczególnej troski i rozwagi w trakcie podjęcia interwencji. Przemoc w rodzinie przyjmuje różne formy- od przemocy fizycznej, takiej jak klaps, uderzenie, kopanie i bicie po znęcanie się psychiczne, zastraszanie, ciągłe poniżanie oraz różne zachowanie kontrolujące, jak izolacja osoby od przyjaciół i rodziny czy nawet śledzenie.

Słowo „uzależniony” kojarzy się przede wszystkim z człowiekiem nadużywającym alkohol. Pamiętać jednak należy, iż poza substancjami, które mogą uzależnić tj. narkotyki, alkohol, papierosy, leki, są również działania typu: hazard, zakupy, praca, komputer czy telefon, a w nich np. gry i portale społecznościowe. Mimo, iż na pierwszy rzut oka różnice w ww. formach są wielkie, schemat choroby jest dość podobny. Zaczyna się od sporadycznego, okazjonalnego stosowania danej substancji, czy wykonywania jakiejś czynności. Z czasem dochodzi do stopniowego, niekontrolowanego zwiększania częstotliwości, po przymus i silną wewnętrzną potrzebę podejmowania określonych działań. Stwierdzenie, że pije się dla przyjemności, sięga po narkotyki i dopalacze, bo jest to modne, przesiaduje przed komputerem wielu godzin z nudów lub ciekawości, często są dalekie od rzeczywistości, gdyż osoby chore piją, palą, grają, bo muszą i nie potrafią przestać. Silne pragnienie czy poczucie przymusu zażycia substancji lub wykonywania czynności są pierwszym z objawów diagnozy choroby zwanej uzależnieniem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Piłsudskiego 63 

23-310 Modliborzyce
tel. 15 87 15 108 lub 15 87 17 155

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Modliborzycach:

Bożena Skowrońska- Przewodniczący Zespołu - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Irena Błojda- Zastępca Przewodniczącego Zespołu - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii
Rafał Biżek- przedstawiciel Posterunku Policji w Modliborzycach
Anna Śmit- przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lub.
Joanna Ziółkowska- przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Janowie Lub.
Urszula Studzińska- przedstawiciel Poradni Leczenia Uzależnień w Janowie Lub.
Teresa Łoszak- przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach
Emilia Łukasik- przedstawiciel Zespołu Szkół w Modliborzycach
Barbara Dudek- przedstawiciel Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym
Katarzyna Jaskowska- przedstawiciel Zespołu Szkół Zespół w Wierzchowiskach Drugich
Zenobia Trójczak- Stowarzyszenie Sanna w Modliborzycach
Bożena Nosal- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach