Słowo „uzależniony” kojarzy się przede wszystkim z człowiekiem nadużywającym alkohol. Pamiętać jednak należy, iż poza substancjami, które mogą uzależnić tj. narkotyki, alkohol, papierosy, leki, są również działania typu: hazard, zakupy, praca, komputer czy telefon, a w nich np. gry i portale społecznościowe. Mimo, iż na pierwszy rzut oka różnice w ww. formach są wielkie, schemat choroby jest dość podobny. Zaczyna się od sporadycznego, okazjonalnego stosowania danej substancji, czy wykonywania jakiejś czynności. Z czasem dochodzi do stopniowego, niekontrolowanego zwiększania częstotliwości, po przymus i silną wewnętrzną potrzebę podejmowania określonych działań. Stwierdzenie, że pije się dla przyjemności, sięga po narkotyki i dopalacze, bo jest to modne, przesiaduje przed komputerem wielu godzin z nudów lub ciekawości, często są dalekie od rzeczywistości, gdyż osoby chore piją, palą, grają, bo muszą i nie potrafią przestać. Silne pragnienie czy poczucie przymusu zażycia substancji lub wykonywania czynności są pierwszym z objawów diagnozy choroby zwanej uzależnieniem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Piłsudskiego 63 

23-310 Modliborzyce 
tel. 15 87 15 108 lub 15 87 17 155

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Modliborzycach:

Bożena Skowrońska- Przewodniczący Zespołu - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Irena Błojda- Zastępca Przewodniczącego Zespołu - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii
Andrzej Nawrocki- przedstawiciel Posterunku Policji w Modliborzycach
Anna Śmit- przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lub.
Agnieszka Graboś- przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w   Janowie Lub.
Agnieszka Jonak- przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Janowie Lub.
Joanna Ziółkowska- przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Janowie Lub.
Urszula Studzińska- przedstawiciel Poradni Leczenia Uzależnień w Janowie Lub.
Teresa Łoszak- przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach
Anna Surowska- przedstawiciel Zespołu Szkół w Modliborzycach
Dorota Żurawicz- przedstawiciel Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym
Grażyna Kapusta- przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolicy Pierwszej
Jadwiga Graboś- przedstawiciel Zespołu Szkół Zespół w Wierzchowiskach Drugich
Dorota Machulak- przedstawiciel Caritas Diecezji Sandomierskiej Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego przy Stacji Opieki Caritas w Modliborzycach 
Monika Czuba- przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach
 
Kontakt Pierwszej Pomocy.pdf