Słowo „uzależniony” kojarzy się przede wszystkim z człowiekiem nadużywającym alkohol. Pamiętać jednak należy, iż poza substancjami, które mogą uzależnić tj. narkotyki, alkohol, papierosy, leki, są również działania typu: hazard, zakupy, praca, komputer czy telefon, a w nich np. gry i portale społecznościowe. Mimo, iż na pierwszy rzut oka różnice w ww. formach są wielkie, schemat choroby jest dość podobny. Zaczyna się od sporadycznego, okazjonalnego stosowania danej substancji, czy wykonywania jakiejś czynności. Z czasem dochodzi do stopniowego, niekontrolowanego zwiększania częstotliwości, po przymus i silną wewnętrzną potrzebę podejmowania określonych działań. Stwierdzenie, że pije się dla przyjemności, sięga po narkotyki i dopalacze, bo jest to modne, przesiaduje przed komputerem wielu godzin z nudów lub ciekawości, często są dalekie od rzeczywistości, gdyż osoby chore piją, palą, grają, bo muszą i nie potrafią przestać. Silne pragnienie czy poczucie przymusu zażycia substancji lub wykonywania czynności są pierwszym z objawów diagnozy choroby zwanej uzależnieniem.