Drukuj
Kategoria: Zespół interdyscyplinarny
Odsłony: 1174
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"
UCHWAŁA Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Modliborzyce z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania