Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Modliborzycach:

Bożena Skowrońska- Przewodniczący Zespołu - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Irena Błojda- Zastępca Przewodniczącego Zespołu - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii
Andrzej Nawrocki- przedstawiciel Posterunku Policji w Modliborzycach
Anna Śmit- przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lub.
Agnieszka Graboś- przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w   Janowie Lub.
Agnieszka Jonak- przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Janowie Lub.
Joanna Ziółkowska- przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Janowie Lub.
Urszula Studzińska- przedstawiciel Poradni Leczenia Uzależnień w Janowie Lub.
Teresa Łoszak- przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach
Anna Surowska- przedstawiciel Zespołu Szkół w Modliborzycach
Dorota Żurawicz- przedstawiciel Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym
Grażyna Kapusta- przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolicy Pierwszej
Jadwiga Graboś- przedstawiciel Zespołu Szkół Zespół w Wierzchowiskach Drugich
Dorota Machulak- przedstawiciel Caritas Diecezji Sandomierskiej Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego przy Stacji Opieki Caritas w Modliborzycach 
Monika Czuba- przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach