Drukuj
Kategoria: Zespół interdyscyplinarny
Odsłony: 1299

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Modliborzycach:

Bożena Skowrońska- Przewodniczący Zespołu - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Irena Błojda- Zastępca Przewodniczącego Zespołu - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii
Rafał Biżek- przedstawiciel Posterunku Policji w Modliborzycach
Anna Śmit- przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lub.
Joanna Ziółkowska- przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Janowie Lub.
Urszula Studzińska- przedstawiciel Poradni Leczenia Uzależnień w Janowie Lub.
Teresa Łoszak- przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach
Emilia Łukasik- przedstawiciel Zespołu Szkół w Modliborzycach
Barbara Dudek- przedstawiciel Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym
Katarzyna Jaskowska- przedstawiciel Zespołu Szkół Zespół w Wierzchowiskach Drugich
Zenobia Trójczak- Stowarzyszenie Sanna w Modliborzycach
Bożena Nosal- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach