Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Piłsudskiego 63 

23-310 Modliborzyce
tel. 15 87 15 108 lub 15 87 17 155