Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Modliborzyce tworzy i prowadzi Burmistrz w postaci bazy danych. Niżej zostali wymienieni przedsiębiorcy, którzy aktualnie są wpisani do rejestru.

Każdy podmiot gospodarczy z terenu Gminy Modliborzyce jest zobowiązany do podpisania indywidualnej umowy z jedną z niżej wymienionych firm na odbiór odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.


- EKO-KRAS Spółka z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 27D
23-204 Kraśnik
Tel. (81) 825 59 66


- EKOLAND Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 14
23-200 Kraśnik
Tel. (81) 825 14 89


- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48
23-300 Janów Lubelski
Tel. (15) 8721 282


- Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
Tel. (15) 842 34 11; (15) 842 16 91


- EKOLAND POLSKA S.A.
ul. Piłsudskiego 14
23-200 Kraśnik
Tel. 603 172 750