Drukuj
Kategoria: Gospodarka odpadami komunalnymi
Odsłony: 61

Burmistrz Modliborzyc informuje, iż w dniach od 11 do 14 października 2021 r. w godzinach pracy urzędu, odbędzie się w tym roku akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, budowlanych i rozbiórkowych, opon samochodowych (maksymalnie 4 szt.) oraz opon z maszyn rolniczych (maksymalnie 4 szt.) z terenu naszej gminy.

Odpady te w wyznaczonym terminie należy dowieźć samodzielnie na bazę SKR Kolonia Zamek.
W związku z tym pragniemy wyszczególnić odpady, które można oddać tego dnia, powinny one być również odpowiednio posegregowane.


Odpady wielkogabarytowe:


Nie będą przyjmowane natomiast odpady pochodzące z działalności gospodarczej m.in. opony
z samochodów ciężarowych.


Odpady budowlane i rozbiórkowe:


Odpady elektryczne i elektroniczne: