Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 1493

Zapytanie ofertowe „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2804L  Modliborzyce – Błażek na odcinku od km 5+332 do km 10+800 - w formule  zaprojektuj i wybuduj”