Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Brzezinach, Wierzchowiskach Drugich, Wierzchowiskach Pierwszych, Wolicy Pierwszej, Stojeszynie Pierwszym, budowa siłowni
zewnętrznej w Modliborzycach, doposażenie boiska piłkarskiego w Wierzchowiskach Pierwszych