Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 582

„Odbudowa drogi gminnej nr 113558L od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.”