Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 292

Odbudowa drogi gminnej nr 108740L   Wierzchowiska-Andrzejów od km 0+000 do km 0+800  w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2019 r.