Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 445

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Modliborzyce

Link do postępowania na miniPortal

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=09d9fbb3-362d-4acb-8d9f-a73711b875ab