Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 524

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami na zadanie pn. ?Modernizacja drogi gminnej w msc. Kolonia Wolica w lokalizacji 0+000,00-0+505,00?

ogłoszenie o przetargu modernizacja drogi w msc. Kolonia Wolica (plik w formacie .doc)

SIWZ Modernizacja drogi w msc. Kolonia Wolica (plik w formacie .doc)

załączniki do SIWZ Modernizacja drogi w msc. Kolonia Wolica (plik w formacie .doc)

kosztorys ofertowy Modernizacja drogi w msc. Kolonia Wolica (plik w formacie .xls)

opis techniczny Modernizacja drogi w msc. Kolonia Wolica (plik w formacie .doc)