Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 653

Odbudowa drogi gminnej Wierzchowiska -Antolin w lokalizacji od 0+370.00 do 0+800.00 Etap III

Ogłoszenie przetargu (plik w formacie .doc)

SIWZ Odbudowa drogi gminnej (plik w formacie .doc)

Załączniki do SIWZ (plik w formacie .doc)

Przedmiar robót (plik w formacie .xls)

Formularz kosztorysu ofertowego do wypełnienia (plik w formacie .xls)